Hop til indhold

Mellem 12.000 og 15.000 børn vil få gavn af midlerne fra 1.000-dages-programmet, som skal give mere pædagogisk personale i op imod 500 daginstitutioner for 0-2-årige.

Regeringen lægger op til, at de kommuner, der har flest udsatte borgere, stilles først i køen til at modtage midler fra puljen på 760 millioner kroner til mere pædagogisk personale.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

En tidlig indsats er afgørende for at give udsatte børn bedre forudsætninger i livet. De 760 millioner kroner fra 1.000-dages-programmet er netop målrettet normeringer i de daginstitutioner, der har flest børn fra udsatte familier, så vi bruger pengene der, hvor de gør en forskel.

- Mai Mercado

Fakta

Kommuner med mange udsatte borgere, baseret på det socioøkonomiske indeks fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, vil stå først i køen til at modtage midler.

Selve tildelingen af midler til de konkrete institutioner i kommunerne sker på baggrund af fripladskriteriet, hvor institutioner lever op til kriteriet for tildeling af midler, såfremt de har mindst 25 procent 0-2-årige børn, der får mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud. Kommunerne kan som udgangspunkt maksimalt få midler til normeringer i 20 institutioner.

Der tildeles samme beløb per barn som ved udmøntningen af puljen til flere pædagoger fra Dagtilbudsaftalen.

Det forventes, at mellem 450 og 540 daginstitutioner for 0-2-årige får del i puljen, afhængig af størrelsen på de daginstitutioner, der ansøger og får del i midlerne.