Hop til indhold

Denne avis bragte forleden et debatindlæg fra CEPOS’ forskningschef Karsten Bo Larsen. Han er bekymret for regeringens forslag om en mere praktisk skole og frygter at vores folkeskoleudspil kommer til at gentage fejl fra reformen fra 2013.

Jeg vil først og fremmest takke CEPOS for at blande sig i skoledebatten.

Men jeg vil samtidig insistere på, at vores dannelsesideal i dag er blevet temmelig snævert. Det handler rigtig meget om de klassiske humanistiske discipliner som sprog og historie. Lidt mindre om matematik og naturvidenskab. Og mindst om de praktiske og æstetiske sider af tilværelsen.

I Danmark har vi faktisk kun halvt så mange praktiske fag i udskolingen som vores nabolande. Det er blevet en meget teoretisk skole, nogle gange fremstår de begreber og metoder eleverne præsenteres for endda lidt pseudo-akademiske.

Der er måske ikke så meget at sige til, at mange børn keder sig og mister motivationen. Og at nogle afslutter afgangsprøven med dårlige karakterer og derfor tror de er dumme, selvom det måske snarere er de rammer, vi har sat for skolen, der burde dumpe.

Vi har brug for et bredere dannelsesideal, der også værdsætter materialer, værktøj, formgivning og æstetik. Vi har brug for mere valgfrihed til eleverne, så de kan få indflydelse på deres eget skema. Og vi har brug for at de børn, som er skoletrætte eller ønsker at møde arbejdslivet tidligere, får mulighed for det.

Derfor frisættelse, derfor praktisk skole.

Derfor flere timer til valgfag. Det kan være alt fra drama, træneruddannelse i samarbejde med de lokale idrætsforeninger, kinesisk eller særlige talenthold i fx naturfag i samarbejde med det lokale gymnasium. Vi vil give de ældste elever dobbelt så mange valgfagstimer som i dag.

Derfor juniormesterlære med tre dage på skolen og to dage på en arbejdsplads for en mindre gruppe af de ældste elever.

Derfor 2,6 milliarder til bedre faglokaler. Derfor flere timer til håndværk og design, billedkunst, musik, madkundskab eller teknologi.

Derfor erhvervspraktik til alle og et helt nyt fag i folkeskolens ældste klasser, der skal præsentere både ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet mere grundigt for eleverne.

Kort sagt: Derfor en skole med bedre mulighed for at fordybe sig i fagene - både de teoretiske og de praktiske sider af tilværelsen.