Hop til indhold

Syv civilsamfundsorganisationer har arbejdet med hjemmebaserede frivillige indsatser, som tilbyder støtte og hjælp til familier i udsatte og sårbare positioner. Formålet er at styrke forældre- og opdragelsesrollen og støtte forældrene i forhold til barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse i barnets første 1.000 dage. 

For eksempel har HOME-START Familiekontakt matchet sårbare småbørnsfamilier med en frivillig familieven med det formål at støtte familien i at få ro og overskud i hverdagen, at få hjælp til praktiske udfordringer og fokus på at skabe netværk for familierne.

Erfaringerne fra de frivillige i organisationer viser, at indsatserne har medvirket til, at forældrenes evne til at varetage forældre- og opdragelsesrollen styrkes.

Sådan lyder konklusionen i en ny erfaringsopsamling, som bygger på erfaringer og oplevelser fra frivillige i de medvirkende syv civilsamfundsorganisationer.

Erfaringsopsamlingen er lavet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Opsamlingen af de frivilliges erfaringer på tværs af de syv organisationer viser, at indsatserne kan bidrage til at give familierne ro og overskud til forandringer. Konkret oplevede de syv organisationer, at:

 • Familierne spejler sig i den frivillige som rollemodel
 • Familierne får overskud til forandringer
 • Den frivillige kan fungere som direkte støtte for forælderen
 • Børnene får en direkte relation til den frivillige
 • Familierne får støtte til netværksopbygning

Bag om  erfaringsopsamlingen

Som en del af den politiske aftale ’1000-dages programmet – en bedre start på livet’ fra 2019 har syv frivillige civilsamfundsorganisationer modtaget midler fra en ansøgningspulje under initiativet ”Støtte og vejledning med afsæt i hjemmet målrettet sårbare og udsatte familier i barnets første 1000 dage varetaget af frivillige sociale organisationer og foreninger samt pædagoger på dagtilbudsområdet”. Den politiske aftale er indgået mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

De syv organisationer er:

 • Foreningen Grønlandske børn
 • HOME-START Aarhus
 • HOME-START Nordvestsjælland
 • HOME-START Odense
 • Mødrehjælpen
 • Røde Kors Hovedstaden
 • Røde Kors Nationalt

Erfaringsopsamlingen er lavet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og bygger blandt andet på indsatsbeskrivelser udarbejdet af organisationer samt interviews.

Læs erfaringsopsamlingen (pdf)

Læs inspirationshæftet (pdf)