Hop til indhold

Sammenhæng i overgangen mellem dagtilbud og skole er vigtig

Børns overgang mellem dagtilbud og skole/fritidstilbud skal tilrettelægges, så den er sammenhængende og bidrager til, at barnet oplever overgangen som naturlig i forhold til personlig og aldersmæssig udvikling. Det er et af de overordnede formål i dagtilbudsloven.

Dagtilbuddene er forpligtede til at samarbejde med skolerne om at skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Samarbejdet kan blandt andet bestå af skole- og SFO-besøg, fælles aktiviteter eller videregivelse af oplysninger om børnene.

Samtidig skal dagtilbuddene samarbejde med forældrene om at sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.

Hvordan der arbejdes med den gode overgang i praksis, afhænger af den lokale tilrettelæggelse af arbejdet. Det sker i dialog mellem involverede faggrupper og forældre og ud fra det enkelte barns og børnegruppens behov.

Dagtilbuddet kan for eksempel understøtte børns kompetencer i forhold til nogle af de temaer, der arbejdes med i skolen gennem arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Hvordan samarbejdet mellem skolen og dagtilbuddene skal fungere, bør indgå i kommunalbestyrelsens mål og rammer for dagtilbuddene.

Børn med særlige behov

Det kan være nødvendigt med en særlig indsats over for børn med særlige behov for at sikre en smidig overgang mellem dagtilbud og skole. Der kan være situationer, hvor viden om barnets særlige situation og dagtilbuddets erfaringer med barnet vil være nyttig at dele.

Har et barn i løbet af sin dagtilbudstid haft særlige vanskeligheder, bør det nøje overvejes, om og hvordan der er behov for at formidle viden og erfaringer til skole og fritidstilbud.

Initiativer om overgang fra dagtilbud til skole

Ministeriet har igangsat og indgår i forskellige initiativer og forskningsprojekter med fokus på overgangen mellem dagtilbud og skole/fritidstilbud.

Læs mere om disse initiativer og forskningsprojekter.

Sidst opdateret: 9. januar 2023