Hop til indhold

OECD-undersøgelsen "Starting Strong V: Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education"

Danmark indgår i OECD-undersøgelsen, som har kortlagt politik og praksis for overgangen mellem dagtilbud og skole i 30 medlemslande og partnerlande.

Rapporten viser blandt andet, at der i medlemslandene er behov for bedre sammenhæng mellem praksis i dagtilbud og skole, bedre samarbejde og mere fokus på udsatte børns overgang til skole. 

Læs rapporten på OECD's hjemmeside (oecd.org)

Læs hovedfund fra undersøgelsen (pdf)

Læs Landerapport Danmark (pdf) 

Satspuljeprojekt "Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud"

Projektets formål er at sikre en god overgang fra dagtilbud til skole gennem en tidlig skoleforberedende indsats i dagtilbud i udsatte boligområder. Indsatsen skal understøtte børns kognitive og sociale udvikling og derved barnets overgang fra dagtilbud til skole.

De organisatoriske forhold og samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og fritidstilbud inkluderes i indsatsen.

Tre kommuner har deltaget i projektet med dagtilbud, skoler og SFO’er beliggende i udsatte boligområder.

Rambøll Management Consulting og Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet har stået for projektet. Den specifikke indsats udvikles og evalueres med udgangspunkt i forskning og eksisterende erfaringer. Projektet blev sat i gang i 2015 og blev afsluttet i foråret 2019.

Der er udviklet en række inspirationsmaterialer, som en del af projektet. De kan findes på emu.dk.

Sidst opdateret: 27. januar 2023