Hop til indhold

Oversigt over bedømmelsesformer ved de skriftlige prøver

De skriftlige prøver i 9. og 10. klasse, som ikke er digitalt selvrettende, bedømmes af én statslig beskikket censor.

Digitale selvrettende prøver bedømmes elektronisk i ministeriets digitale prøveafviklingssystem testogprøver.dk

9. klasse

Skriftlige prøver
Bedømmes af

Dansk, læsning

Testogprøver.dk*

Dansk, retskrivning

Testogprøver.dk*

Dansk, skriftlig fremstilling

Statslig beskikket censor

Matematik uden hjælpemidler

Testogprøver.dk*

Matematik med hjælpemidler

Statslig beskikket censor

Engelsk, lytte- og læsefærdighed og sprog og sprogbrug** Testogprøver.dk*

Engelsk, skriftlig fremstilling

Statslig beskikket censor

Tysk, lytte- og læsefærdighed og sprog og sprogbrug**
Testogprøver.dk*

Tysk, skriftlig fremstilling

Statslig beskikket censor

Fransk, lytte- og læsefærdighed og sprog og sprogbrug** Testogprøver.dk*

Fransk, skriftlig fremstilling

Statslig beskikket censor

Biologi

Testogprøver.dk*

Geografi

Testogprøver.dk*

Fysik/kemi

Testogprøver.dk*

* Hvis elever grundet plan B eller prøve på særlige vilkår aflægger prøven på papir, skal besvarelsen rettes på skolen af en kvalificeret lærer udpeget af skolelederen. Dette må ikke være elevernes faglærer.

** Skolens leder fremsender resultatet af lytte- og læsefærdighed samt sprog og sprogbrug til censor, som medtager resultater i den endelige karakter for den skriftlige prøve i henholdsvis Engelsk, Tysk og Fransk.

10. klasse

Skriftlige prøver
Bedømmes af

Dansk, skriftlig fremstilling – del a (1. delprøve)**

Testogprøver.dk*

Dansk, skriftlig fremstilling – del b og c (2. delprøve)

Statslig beskikket censor

Matematik

Statslig beskikket censor

Engelsk, sprog og sprogbrug*** Testogprøver.dk*

Engelsk, skriftlig fremstilling

Statslig beskikket censor

Tysk, sprog og sprogbrug*** Testogprøver.dk*

Tysk, skriftlig fremstilling

Statslig beskikket censor

Fransk, sprog og sprogbrug*** Testogprøver.dk*

Fransk, skriftlig fremstilling

Statslig beskikket censor

* Hvis elever grundet plan B eller prøve på særlige vilkår aflægger prøven på papir, skal besvarelsen rettes på skolen af en kvalificeret lærer udpeget af skolelederen. Dette må ikke være elevernes faglærer.

** Skolens leder fremsender resultatet af del a (1. delprøve) til censor, som medtager resultatet i den endelige karakter for prøven i Dansk, skriftlig fremstilling.

*** Skolens leder fremsender resultatet af sprog og sprogbrug til censor, som medtager resultatet i den endelige karakter for den skriftlige prøve i henholdsvis Engelsk, Tysk og Fransk.

Statsligt beskikkede censorer til de skriftlige prøver

Kontor for Prøver, Eksamen og Test beskikker censorerne til de skriftlige prøver. I slutningen af marts får skolerne et brev med kontaktoplysninger på de statsligt beskikkede censorer, skolen er blevet tildelt.

Den enkelte censor er beskikket i et bestemt fag og skal bedømme samtlige af skolens tilmeldte elever i det prøvefag. Dette gælder også, hvis skolen har privatister eller elever fra en ikke prøveafholdende skole, som er tilmeldt prøverne.

Elevbesvarelserne sendes til censor efter beskrivelsen i forsendelsesproceduren.

Læs mere information til skriftlige censorer på siden For censorer.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget for censors bedømmelse fremgår af karakterbekendtgørelsen og prøvebekendtgørelsen.

Sidst opdateret: 2. august 2023