Hop til indhold

Formålet med prøvevejledningerne er at uddybe de krav, der stilles i prøvebekendtgørelsen. I prøvevejledningerne tydeliggøres også den sammenhæng, der er mellem folkeskolens formål, faget og reglerne i prøvebekendtgørelsen. 

Du kan altid finde de gældende versioner af prøvevejledningerne på denne side. Vejledningerne er gældende, indtil en ny version udgives. 

Justeringer af prøvevejledningerne

Alle prøvevejledninger var i efteråret 2021 gennem en større revidering med det formål at gøre vejledningerne mere kortfattede, overskuelige og præcise samt mere ens på tværs af fagene. Vejledningerne er senest opdateret med få justeringer i oktober 2022. I indledningen i de opdaterede vejledninger kan du læse, hvad der er ændret.

Bemærk, at der ikke er ændringer i følgende vejledninger:

  • matematik i 9. klasse
  • historie, samfundsfag og kristendomskundskab i 9. klasse
  • den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse
  • skriftlige udtræksprøver i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse
  • spansk i 9. klasse (forsøgsprøve).

For de oplistede prøver er vejledningerne fra 2021 fortsat de gældende vejledninger.   

Prøvevejledninger

Webinarer om prøvevejledningerne

I november 2021 afholdt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en række webinarer om prøvevejledningerne for hvert fag.  

Se eller gense webinarerne

Vi henviser i øvrigt til ministeriets faglige vejledningsforum, emu-respons, hvor læringskonsulenterne for fagene svarer på spørgsmål om både prøvevejledningerne og folkeskolens fag og prøver generelt.  

emu-respons (respons.emu.dk)

Sidst opdateret: 2. august 2023