Hop til indhold

Skoleåret 2023/2024

Opdateret 14/09 2023 kl. 15:44

Primo september 2023 - Skolens leder danner sig et overblik over rammer og regler for folkeskolens prøver og over elever, der skal afvikle folkeskolens prøver i skoleåret, inklusiv hvilke elever, der eventuelt skal aflægge prøve på særlige vilkår. 

1. september 2023 - Seneste frist for privatister at tilmelde sig til prøve i kommunerne for at aflægge prøve som privatist (Tilmelding til prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)) i prøvetermin december/januar 2023/2024.

8. september 2023 - Sidste dag for afholdelse af mundtlige sygeprøver 

14. september 2023 - Tilmelding (Tilmelding til prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)) af elever (inklusiv privatister) til prøvetermin december/januar 

14. september 2023 - Bestilling af opgavesæt (Tilmelding til prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)) til elever med særlige behov (Prøver på særlige vilkår og fritagelser | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)) til prøvetermin december/januar 2023/2024 begynder.

Opdateret 26/10 2023 kl. 14:20

1. oktober 2023 - Frist for tilmelding af elever til syge- og semesterprøverne i prøvetermin december/januar 2023/2024 og bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov (Tilmelding til prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk))

2. oktober 2023 - Ændring af elevantal (Tilmelding til prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)) til syge- og semesterprøver begynder

23. oktober 2023 - Booking i testogprøver.dk til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2023/2024 åbner

25. oktober 2023 - Meddelelse om udtræk til semesterprøver sendes til skolerne

Ultimo oktober - Meddelelse om mundtlig censur sendes til skolerne

Opdateret 21/06 2023 kl. 13:25

13. november 2023 - Booking i testogprøver.dk til øveprøver i januar 2024 åbner

16. november 2023 - Mulighed for ændring af elevantal til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2023/2024 slutter 

Medio november 2023 - Opgavesæt sendes fra trykkeriet (syge- og semesterprøver) til skolerne

17. november 2023 - Meddelelse om skriftlig censur (syge- og semesterprøverne) sendes til skolerne

17. november 2023 - Tilmelding af antal elever og bestilling af opgavesæt, herunder til elever med særlige behov, til prøverne i prøvetermin maj/juni 2024 begynder 

24. november 2023 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk (semesterprøver)

Opdateret 21/06 2023 kl. 13:26

1. – 13. december 2023 – Skriftlige prøver december/januar 2023/2024 afholdes

1. december 2023 - Frist for tilmelding af elever til prøverne i prøvetermin maj/juni 2024 og bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov 

2. december 2023 - Mulighed for ændring af elevantal og bestilling af opgavesæt til prøverne i prøvetermin maj/juni 2024 begynder

1. december 2023 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 13.30  

4. december 2023 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 14.00

5. december 2023 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 15.30

6. december 2023 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 14.00  

7. december 2023 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 14.00

8. december 2023 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 15.00

11. december 2023 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 17.00

12. december 2023 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 17.00

1. – 12. december 2023 - (Skriftlige prøveperiode) - Foreløbige rettevejledninger lægges på prøvebanken  dagen efter afholdt prøve 

Opdateret 29/11 2023 kl. 13:25

2. januar 2024 - Den mundtlige prøveperiode i prøvetermin december/januar 2023/2024 begynder.

4. januar 2024 - Skolerne kan tilgå karakterer og prøveforløbsrapporter fra prøver afholdt i testogprøver.dk

12. januar 2024 - Censors frist for at sende elevbesvarelser, karakterlister og eventuelt tilbagemeldingsskemaer tilbage til skolerne 

8. januar - 11. januar 2024 - Beskikkede censorer til de praktisk/mundtlige semesterprøver udsendes

Senest 26. januar 2024 - Prøvekarakterer for prøveterminen dec/jan 2023/2024 for den enkelte elev i 8., 9. og 10. klasse skal være indberettet til karakterdatabasen.

8. - 26. januar 2024 - Øveprøver afholdes

Opdateret 16/06 2023 kl. 14:22

1. februar 2024 - Seneste frist for tilmelding til prøve som privatist i prøvetermin 2024

7. februar 2024 - Meddelelse om udtræk til prøverne i maj/juni 2024 sendes til skolerne

Ultimo februar 2024 - Meddelelse om mundtlig censur sendes til skolerne

Opdateret 16/06 2023 kl. 14:23

11. marts 2024 - Booking i testogprøver.dk til skriftlige prøver i prøvetermin maj/juni 2024 åbner

Ultimo marts 2024 - Meddelelse om skriftlig censur sendes til skolerne

Opdateret 12/02 2024 kl. 14:51

2. april 2024 - Skolernes sidste frist for ændring af tilmelding til sommerens prøver.

12. april 2024 - Sidste frist for booking af digitale prøver i testogprøver.dk.

Medio april 2024 - Opgavesæt sendes fra trykkeriet til skolerne.

24. april 2024 - Dato for offentliggørelse af udtræk for de skoler, som har lukket den 1. maj 2024

25. april 2024 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk for de skoler, som har almindelig skole den 1. maj 2024

Opdateret 16/06 2023 kl. 13:45

2. - 14. maj 2024 - Skriftlige prøver maj/juni 2024

2. maj 2024 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 17.30

3. maj 2024 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 16.00

6. maj 2024 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 19.00 

7. maj 2024 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 18.00

8. maj 2024 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 16.00

13. maj 2024 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 13.00

14. maj 2024 -Åbent på telefonen kl. 08.00 – 13.00

23. maj 2024 - Mundtlig prøveperiode begynder

24. maj 2024 - De endelige rettevejledninger med omsætningstabeller lægges på prøvebanken.dk.

31. maj 2024 - Skolerne kan tilgå karakterer og prøveforløbsrapporter fra prøver afholdt i testogprøver.dk.

Opdateret 16/06 2023 kl. 13:47

10.- 13. juni 2024 - Beskikkede censorer udsendes ved de praktiske prøver i madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik.

10. – 13. juni 2024 - Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk, matematik, idræt, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10) og engelsk, tysk og fransk samt historie, samfundsfag og kristendomskundskab

14. juni 2024 - Censors frist for at sende elevbesvarelse og karakterlister tilbage til skolerne.

21. juni 2024 - Sidste dag for afholdelse af obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige bundne prøver og udtræksprøver) samt prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse

Senest den 21. juni 2024 - Karakterer fra de obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige bundne prøver og udtræksprøver) samt prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet til karakterdatabasen

14. juni 2024 - Prøvefri dag for mundtlige og praktiske prøver i 9. og 10. klasse (friholdt til optagelsesprøver til ungdomsuddannelser).

Senest den 26. juni 2024 - Sidste dag for afholdelse af de frivillige prøver i 9. klasse (det vil sige tysk/fransk (3.fremmedsprog), madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik), 10.- klasseprøverne i fysik/kemi, tysk og fransk samt de obligatoriske og frivillige prøver i de praktisk/musiske prøvefag i 8. klasse kan afholdes frem til den 26. juni 2024.

26. juni 2024 - Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet

26. juni 2024 – Karakterer fra de frivillige prøver i 9. klasse, 10.- klasseprøverne i fysik/kemi, tysk og fransk samt de obligatoriske prøver i de praktisk/musiske prøvefag i 8. klasse skal være indberettet til karakterdatabasen

27. juni 2024 - Mundtlige sygeprøver kan holdes frem til den 10. september

28. juni 2024 - Sommerferien begynder.

Sidst opdateret: 14. september 2023