Hop til indhold

Elevfolder

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet "Når du skal til prøve", som er en elevrettet folder med information om regler for brug af internettet og hjælpemidler under de forskellige prøver. 

Folderen er opdateret i september 2022. Bemærk, at den er gældende indtil en ny version udgives. Der kommer således ikke nødvendigvis en ny version hvert skoleår.

Når du skal til prøve (pdf)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har desuden udarbejdet ”Sådan undgår du at snyde til folkeskolens prøver”, som er en elevfolder rettet specifikt mod digitale hjælpemidler som stave- og grammatikkontrol og chatGPT.

Folderen er opdateret ultimo april 2023. Bemærk, at den er gældende, indtil en ny version udgives. Der kommer således ikke nødvendigvis en ny version hvert skoleår.

Sådan undgår du at snyde til folkeskolens prøver (pdf)

Information til elever om rammer og regler

Skolelederen skal i god tid inden prøvernes start informere eleverne om:

 • prøveperiode og prøvetidspunkter
 • antal prøver og regler om udtræk af fag
 • frister for tilmelding (gælder prøver i 8. og 10. klasse samt valgfag i 9. klasse)
 • betingelse for deltagelse. Fx hvis elever skal aflevere en synopsis eller disposition forud for prøven
 • konsekvenser af sygdom eller udeblivelse fra en prøve
 • tilladte hjælpemidler ved de enkelte prøver
 • starttidspunkt for en prøve
 • konsekvenser ved at komme for sent til en prøve
 • konsekvenser ved at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp
 • konsekvenser ved forstyrrende adfærd
 • særlige prøvevilkår. Eksempelvis hvis en elev har fået tilladelse til forlænget tid, skal både elev og tilsynsførende være klar over tidsforlængelsen
 • sygeprøver
 • fritagelse for prøveaflæggelse.

Information til hjemmet

Det er en god idé, at skolelederen eller den prøveansvarlige gør forældre opmærksomme på, at de let kan finde information om prøverne her på uvm.dk/fp.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen § 3.

Sidst opdateret: 16. juli 2024