Hop til indhold

Har skolen elever, der aflægger prøve på særlige vilkår og anvender it-hjælpemidler, så er det skolens ansvar at afprøve, om it-hjælpemidlerne virker.

Vi vil gerne hjælpe dig, så du kan hjælpe dine elever – i god tid inden prøven! 

Nedenfor finder du links til de filer, der skal anvendes ved afprøvningen.

 

Generel information

Elever, der aflægger prøve på særlige vilkår, kan anvende it-hjælpemidler til prøveaflæggelse, hvis det er godkendt af skolens ledelse.

It-hjælpemidlet kan anvendes på en særlig pdf-fil med prøvematerialet, som eleven kan få stillet til rådighed ved prøven, på digitale selvrettende prøver eller på digitale prøver med adgang til internettet.

På denne side kan du få information om afprøvning af it-hjælpemidler og en række andre forhold vedrørende tilgængeligt prøvemateriale.

 

Filer til prøveaflæggelse på særlige vilkår – tre forskellige prøveformer

Folkeskolens prøver afvikles med tre forskellige prøveformer:

 1. Papirhæfter/plan B materiale på pdf
 2. Digitale selvrettende prøver
 3. Digitale prøver med adgang til internettet.

Ad 1. For alle opgavesæt, der enten produceres som papirhæfter eller som fremsendes til skolen som plan B-materiale på pdf, findes der en pdf-fil, der opfylder de almindelige standarder for tilgængelighed. Institutionens leder kan tilbyde anvendelse af filen til elever, der skal aflægge prøver på særlige vilkår, og må anvende it-hjælpemidler i forbindelse med prøveaflæggelsen. Indholdet på filerne er identisk med indholdet i de udleverede hæfter og alle elever, der anvender filerne skal også have udleveret det trykte hæfte ved prøveafholdelse. Hvis hæftet indeholder felter, der skal skrives i, vil pdf-filen indeholde skrivbare felter, og filen kan printes med elevens svar ved prøvens afslutning og afleveres som besvarelse.

Ad 2. Til prøver, der afvikles som digitalt selvrettende prøver på testogprøver.dk, kan eleverne i udgangspunktet anvende deres it-hjælpemidler direkte på det digitale prøvemateriale. Elever, der aflægger prøver på særlige vilkår, har i nogle tilfælde behov for at anvende pdf-udgaven af prøven.

Ad 3. Til opgavesæt, der produceres som digitale prøver med adgang til internettet, findes der ikke en pdf-fil. Elever, der aflægger prøve på særlige vilkår kan anvende deres it-hjælpemidler direkte på det digitale prøvemateriale.

 

Afprøvning af it-hjælpemidler

It- hjælpemidler

Der findes en række forskellige it-hjælpemidler på markedet og dermed er der også forskel på, hvilke it-hjælpemidler der anvendes af eleverne.

De forskellige it-hjælpemidler afvikler de tilgængelige filer på forskellig vis. Herudover er antallet af kombinationer af (versioner af) it-hjælpemidler og (versioner af) styresystemer mange. Særlige versioner af it-hjælpemidler kombineret med afvikling på særlige versioner af styresystemer kan være årsag til, at der opstår udfordringer med afviklingen af filerne. Selv om der sker en omfattende test af de tilgængelige filer, er det vanskeligt at garantere en tilfredsstillende afvikling af de tilgængelige filer i alle tilfælde.

Derfor er det vigtigt at afprøve elevernes it-hjælpemidler inden prøverne. Det er skolens ansvar, at denne afprøvning foretages.

 

Afprøvning af it-hjælpemidler – de tre forskellige prøveformer

Ved afprøvning af it-hjælpemidlerne kan skolen hente forskellige afprøvningsfiler afhængigt af, hvilken prøveform der skal afprøves. Her følger en gennemgang i afprøvningen af de forskellige prøveformer og links til afprøvningsfiler.

 

1. Papirhæfter – tilgængelig pdf-fil

Styrelsen har lavet en afprøvningsfil, hvor vi har samlet alle opgavetyper, så de forskellige funktioner kan afprøves i en fil. Filen downloades til elevens computer (se link herunder) og følgende funktioner afprøves:

 • Oplæs tekst
 • Tabulatorrækkefølge
 • Læseretning
 • Skriv med ordforslag
 • Gem
 • Print.

Hvis du oplever udfordringer med funktionerne eller hvis det ikke virker, skal du søge hjælp hos skolens it-medarbejder eller hos udbyderen af it-hjælpemidlet – afhængigt af jeres lokale aftaler og hvilket it-hjælpemiddel eleven anvender.

Det er vigtigt, at eleverne ikke skifter it-hjælpemiddel, version af it-hjælpemiddel, styresystem mv. efter afprøvningen er foretaget. Er dette tilfældet, bør afprøvningen foretages igen.

 

2. Digitale selvrettende prøver – eksempelprøver på testogprøver.dk

Styrelsen har lavet fire eksempelprøver, der tilsammen indeholder alle opgavetyper, så de forskellige funktioner kan afprøves. Eksempelprøverne åbnes på elevens computer (se link herunder) og følgende funktioner afprøves:

 • Oplæs tekst
 • Tabulatorrækkefølge
 • Læseretning
 • Skriv med ordforslag

Hvis du oplever udfordringer med funktionerne, eller hvis det ikke virker, skal du søge hjælp hos skolens it-medarbejder eller hos udbyderen af it-hjælpemidlet – afhængigt af jeres lokale aftaler og hvilket it-hjælpemiddel eleven anvender.

Du kan finde eksempelprøverne på testogprøver.dk. Her skal du klikke på ”Start eksempelprøve”. På siden er de fire eksempelprøver, der skal benyttes i forbindelse med test af it-hjælpemidlet. Du skal teste alle funktioner på alle fire prøver for at få afprøvet it-hjælpemidlet på alle de forskellige typer af opgaver – også selvom eleven måske ikke skal til prøve i alle fagene. Rent teknisk kan de forskellige typer af opgaver nemlig bruges på tværs af fagene.

Du kan også tilgå de fire eksempelprøver via disse links:

Eksempelprøverne åbner i et nyt vindue, som det sker ved afvikling af de digitale selvrettende prøver. Når prøverne åbnes i et nyt vindue, vil der ikke være en værktøjslinje. Hvis eleven har brug for værktøjslinjen for at kunne benytte sit it-hjælpemiddel, kan eleven kopiere indholdet i adressefeltet over i en ny fane. Her vil hele adresselinjen være synlig, og it-hjælpemidlet vil kunne anvendes.

Hvis der viser sig udfordringer med tilgængeligheden, kan du overveje at lade eleven aflægge prøven i pdf-udgaven. Hvis dette gør sig gældende, skal du sørge for, at eleven også tester sit it-hjælpemiddel på pdf-udgaven – se ovenfor.

 

3. Digitale prøver med adgang til internettet – tidligere prøvemateriale

Ved digitale prøver med adgang til internettet, skal du afprøve it-hjælpemidlet på en tidligere prøve. Prøven åbnes på elevens computer (se link herunder) og følgende funktioner afprøves:

 • Oplæs tekst
 • Tabulatorrækkefølge
 • Læseretning.

Hvis du oplever udfordringer med funktionerne, eller hvis det ikke virker, skal du søge hjælp hos skolens it-medarbejder eller hos udbyderen af it-hjælpemidlet – afhængigt af jeres lokale aftaler og hvilket it-hjælpemiddel eleven anvender.

Du kan finde de tidligere prøver på Prøvebanken.dk. Her skal du fremsøge de seneste prøver i dansk med adgang til internettet (9. eller 10. klasse). Det kræver UNI•Login at hente prøverne

Du kan også tilgå de tidligere prøver via disse links (kræver UNI•Login):

 

Download af tilgængelige pdf-filer til prøven

Vejledning i download

Skolen skal forud for prøven downloade de tilgængelige pdf-filer til elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår. De filer, der downloades, er krypterede zip-filer. Vejledning i download og dekryptering mv. sendes til de skoler, der har tilmeldt elever, der skal til prøve på særlige vilkår.

 

Udlevering af tilgængelige pdf-filer til eleverne

Institutionen kan udlevere de tilgængelige pdf-filer til eleverne på forskellige måder.

Styrelsen har lavet en vejledning med eksempler på distributionsmuligheder.

På prøvedagen skal skolen gøre filerne klar (dekryptere, kopiere mv.). Filerne må håndteres uden kodebeskyttelse på prøvedagen fra tre timer før prøvestart.

 

Vejledningen om prøver på særlige vilkår

Hvis du er i tvivl om retningslinjerne for elever, der aflægger prøve på særlige vilkår, kan du læse Vejledning om prøve på særlige vilkår og fritagelse.

Sidst opdateret: 2. august 2023