Hop til indhold

Ordblindeundervisning for voksne er en planlagt, målrettet og fremadskridende undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre deltagerens muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftlighed.

Undervisningen skal medvirke til at forbedre deltagerens muligheder for at benytte kompenserende strategier og metoder, der øger deltagerens mulighed for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.

Gennem undervisningen udvikler deltageren sine funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder og færdigheder i at bruge kompenserende hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler.

Specialpædagogisk bistand

Undervisningen omfatter også specialpædagogisk bistand, herunder rådgivning af deltageren og af personer med tilknytning til deltageren.

Det kan for eksempel dreje sig om rådgivning af hvilke tiltag, der kan kompensere for vanskelighederne i hverdagen.

Små hold

Undervisningen foregår typisk på små hold med 2-6 deltagere, men kan også foregå som eneundervisning.

Gratis

Undervisning, materialer og hjælpemidler, som er nødvendige for undervisningen, stilles gratis til rådighed for deltagerne.

Her kan du få ordblindeundervisning

Det er voksenuddannelsescentrene (VUC), der har ansvaret for at udbyde ordblindeundervisning for voksne.

Find de enkelte voksenuddannelsescentre (vuc.dk)

Sidst opdateret: 26. juli 2023