Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 12. november 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Frivillige sociale organisationer og foreninger.

Formål 

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til at gennemføre støtteindsatser, der tager afsæt i hjemmet hos sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage. Der kan desuden ydes støtte til at udvikle støtteindsatser. Støtteindsatserne har til formål at styrke forældre- og opdragelsesrollen og støtte forældrene i forhold til barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Der kan eksempelvis være tale om støtteindsatser, hvor de frivillige sociale organisationer og foreninger fungerer som støttende ressource for familien, yder hjælp til praktiske gøremål og gennemfører netværksskabende aktiviteter for familierne.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til gennemførelse og eventuelt udvikling af støtteindsatser, som ligger inden for puljens formål. 

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om ansøgningspulje til udvikling og gennemførelse af støtteindsatser for sårbare og udsatte familier varetaget af frivillige sociale organisationer og foreninger” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 20 millioner kroner i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 12. november 2019 klokken 12.00.

Sidst opdateret: 20. november 2023