Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 12. november 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Kommuner.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at støtte sårbare og udsatte familier i at skabe trygge og stimulerende miljøer for børnene, opskrivning i dagtilbud og gode overgange til dagtilbuddet ved at videreudvikle og kvalificere en på forhånd beskrevet støtte- og vejledningsindsats, der tager afsæt i hjemmet, og som varetages af hjemmepædagoger fra dagtilbudsområdet, eventuelt i samspil med andre faggrupper på småbørnsområdet.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til videreudvikling og kvalificering af en på forhånd bekrevet model for støtte- og vejledningsindsats, som ligger inden for puljens formål.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om ansøgningspulje til udvikling og implementering af en kommunal støtte- og vejledningsindsats for sårbare og udsatte familier varetaget af hjemmepædagoger fra dagtilbudsområdet” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 20 millioner kroner i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 12. november 2019 klokken 12.00.

Sidst opdateret: 20. november 2023