Hop til indhold

Ansvaret for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (stu) er placeret i kommunerne hos kommunalbestyrelsen, der også har finansieringsansvar for uddannelsen. 

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at:

  • Orientere om stu
  • Målgruppevurdere til stu
  • Tilbyde stu-forløb til unge i målgruppen

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at unge med særlige behov bliver orienteret om ungdomsuddannelsen, i forbindelse med at den unge afslutter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole.

Når en ung henvender sig til kommunen med et ønske om at deltage i en stu, skal kommunen iværksætte en proces, som har til formål at afklare, om den unge er i målgruppen, eller om den unge med den fornødne bistand ville kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller forberedende grunduddannelse. Se også Målgruppe og optagelse.

Såfremt den unge er målgruppevurderet til stu, skal kommunen tilbyde den unge et stu-forløb, som skal tilrettelægges i dialog med den unge. Se også Indhold og varighed.

Sidst opdateret: 30. oktober 2023