Hop til indhold

Hvis kommunens tilbud om stu tilrettelægges på et andet uddannelsessted end kommunens egen institution, skal kommunalbestyrelsen have en kvalitetsaftale med uddannelsesstedet om tilrettelæggelse af uddannelsen eller elementer af uddannelsen.

Kvalitetsaftale

Fra den 1. august 2023 skal kommunalbestyrelsen indgå kvalitetsaftaler i forbindelse med nye aftaler om tilrettelæggelse af stu-forløb, eller hvis en eksisterende aftale (efter de hidtidige regler om overenskomst) skal fornys.

Fra den 1. januar 2025 skal alle aftaler mellem kommunalbestyrelser og uddannelsessteder, bortset fra kommunens egne, være indgået i form af kvalitetsaftaler efter de nye regler.

Kvalitetsaftalen mellem kommunalbestyrelsen og uddannelsesstedet skal indeholde:

  • en beskrivelse af opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen og uddannelsesstedet,
  • en beskrivelse af undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang,
  • en beskrivelse af de økonomiske vilkår for uddannelsesstedets varetagelse af opgaven, herunder budget og regnskab,
  • en angivelse af eventuelle kvalitetsparametre for institutionens udførelse af opgaven og
  • et krav om, at institutionen giver kommunalbestyrelsen de oplysninger, som kommunalbestyrelsen skønner nødvendige, om varetagelsen af opgaven.

Vejledende skabelon til kvalitetsaftale

Styrelsen har udformet en vejledende skabelon til kvalitetsaftaler, som kommunerne kan vælge at tage afsæt i. Find link til skabelonen nedenfor.

Anbefalinger til kvalitetsparametre

Til at understøtte arbejdet med kvalitet i den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med inddragelse af interessenter udformet anbefalinger til kvalitetsparametre i form af en kvalitetsguide. Kvalitetsguiden kan være afsæt for en dialog om forventninger og eventuelt krav til kvalitet i kvalitetsaftalen mellem kommune og uddannelsessted. Find kvalitetsguiden nedenfor.

Sidst opdateret: 21. maj 2024