Hop til indhold

Alle elever i folkeskolen har ret til at komme i praktik, også kaldet erhvervspraktik, i en uge i 8. klasse og en uge i 9. klasse. Retten gælder alle, også unge med særlige behov eller handicap. Det er også muligt for elever i 6. og 7. klasse at komme i praktik.

Planlægning af praktik

Skolerne må gerne planlægge kollektive praktikuger, hvor eksempelvis alle skolens elever er i praktik uge 44 i 8. klasse. Ønsker elev og forældre, at eleven kommer i yderligere praktik ud over denne ene uge, skal det planlægges sammen med skolens leder og den kommunale ungeindsats.

Hvor eleven kommer i praktik, og hvordan praktikken aftales og planlægges, kan være forskelligt fra elev til elev og skole til skole.

Det er ikke alle skoler, der har planlagte praktikuger. Har skolen ikke en planlagt praktikuge, har eleven stadig ret til praktik. Det vil sige, at ønsker eleven at komme i praktik, skal eleven og dennes forældre planlægge praktikken med elevens lærere og skolens leder.

Skolens leder kan også foreslå, at en eller flere elever kommer i praktik. I de tilfælde aftaler skolens leder det med eleven og forældrene.

Læs mere om mere om erhvervspraktik, og de muligheder, som erhvervspraktik giver, på UddannelsesGuiden (ug.dk).

Relevante paragraffer i Folkeskoleloven

  • Om erhvervspraktik i folkeskolen: § 9, stk. 3

Forsikring og regler

Elever i folkeskolen og private grund- og friskoler er dækket af statens erstatningsordning, når de er i praktik i 6.-10. klasse. Det betyder, at der ydes erstatning, hvis:

  • Eleven er kommet til skade
  • Eleven har forvoldt skade på andre personer
  • Eleven har forvoldt skade på materialer, ting eller ejendele
Sidst opdateret: 15. november 2023